Een kind hospitaliseren voor bronchiolitis: waarom?

13/08/2018
Waarom wordt het ene kindje wel en het andere niet in het ziekenhuis opgenomen bij een bronchiolitis? En wat houdt die ziekenhuisopname dan in?

bronchiolitis bij kinderen

In sommige gevallen is een ziekenhuisopname vereist:

 • als de baby te vroeg geboren is,
 • als hij chronisch ziek is,
 • als zijn ademhaling af en toe stokt,
 • als hij jonger is dan 3 maanden en koorts heeft,
 • als hij ouder is dan 3 maanden en onverklaarbare hoge koorts heeft (+ 40°C) en zeker als die koorts maar blijft duren,
 • als hij erg moeizaam ademt: zijn neusvleugels trillen en er ontstaan holtes naast zijn ribben omdat het inademen hem zoveel moeite kost, 
 • als zijn algemene toestand verslechtert: bewustzijn wordt minder, de baby wordt steeds vermoeider, eetproblemen, zijn teint wordt blauwachtig of abnormaal bleek.

 

Een ziekenhuisopname is noodzakelijk bij ongeveer 2 tot 3% gevallen van bronchiolitis. Soms wordt dit alleen maar uit voorzorg gedaan.

 

Wat houdt die opname in het ziekenhuis in?

Wanneer een kind opgenomen wordt in het ziekenhuis met een RSV-achtige infectieuze luchtwegaandoening, kan de behandeling meerdere vormen aannemen:

 • Men zorgt ervoor dat de neus niet verstopt, zodat de baby gemakkelijker kan ademen. Dat doet men door de neus regelmatig te spoelen.
 • Tijdens de opname worden de vitale functies van het kind gecontroleerd, zoals het zuurstofgehalte in het bloed.
 • Afhankelijk van de ernst van de aandoening, kan de baby zuurstof toegediend krijgen om ademen te vergemakkelijken.
 • Het kindje wordt gevoed en gerehydrateerd door kleine porties orale voeding toe te dienen. Als dit (nog) niet kan, zal het kindje krijgen door middel van een maagbuisje of een intraveneuze infusie.

Geval per geval:

 • Bronchodilatatoren worden gegeven als de baby daar goed op reageert of als men vermoedt dat de zuigeling aan astma lijdt.
 • Kinesitherapie kan worden voorgeschreven in situaties van bronchiale congestie.
 • Het toedienen van corticosteroïden wordt zeker geval per geval bekeken omdat de voordelen momenteel in twijfel worden getrokken.
 • In geval van een bijkomende bacteriële infectie is het mogelijk dat antibiotica worden toegediend.

Thématiques: 

Titre: 

Een kind hospitaliseren voor bronchiolitis: waarom?