“Een orthodontie-ingreep bij mijn tiener? Wat is dat?”

15/10/2018
Soms belanden onze kinderen in het ziekenhuis. Dat zijn vaak jonge kinderen, maar ook adolescenten worden wel eens in het ziekenhuis opgenomen en dan gaat het vaker om een operatie. Vooral vanaf de leeftijd van 16 jaar zijn er opmerkelijk meer daghospitalisaties voor een chirurgische ingreep.

Tieners, dus kinderen tussen 14 en 18 jaar, belanden vooral in het ziekenhuis voor orthopedische en stomatologische ingrepen, ter voorbereiding van een orthodontiebehandeling. Maar wat moeten we verstaan onder onthodontie-ingrepen? Waarom zijn die nodig? En hoe kunnen ouders helpen?

Dokter Herman Van Den Eynde, stomatoloog op de dienst Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis in Aalst geeft tekst en uitleg.Dokter VandenEynde_stomatoloog

 

Wat zijn ‘orthodontie-ingrepen’?

Dokter Herman Van Den Eynde (HVDE): Wij spreken liever over orthodontisch-kaakchirurgische ingrepen. Daaronder vallen heel wat uiteenlopende zaken:

 • Het verwijderen van melk- of definitieve tanden omdat er te weinig plaats is in de mond. Nadien kan de orthodontist de tanden mooi in de tandenboog  positioneren.
 • Het blootleggen van ingesloten (hoek)tanden: dit is noodzakelijk als de tand niet spontaan wil doorbreken in de mond. Dat kan bij een afwijkende tandpositie: de tand zit te hoog, te schuin, zit in de weg van andere tanden of er is sprake van een ontwikkelingsstoornis.
 • Het plaatsen van ‘botankers’: dit zijn plaatsjes in titanium, die in de boven- en/of onderkaak worden geplaatst om nadien de groei van de botstructuren van het aangezicht te beïnvloeden. Het helpt ook om tandverplaatsingen eenvoudiger uit te voeren.
 • Het verwijderen van wijsheidstanden
 • Chirurgisch geassisteerde verbreding van de bovenkaak (Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion): de groeinaden van de bovenkaak worden opnieuw losgemaakt. We doen dit bij patiënten waarvan de bovenkaak smaller is dan de onderkaak.
 • Andere kaakoperaties waarbij de boven- of onderkaak in een juiste positie wordt gebracht.

 

Waarom is daghospitalisatie aan te raden?

Dokter HVDE: Een ingreep op de dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie vereist altijd een daghospitalisatie. Maar dat wil niet zeggen dat alle ingrepen onder volledige verdoving (narcose/algehele anesthesie) gebeuren. Ook voor kleine ingrepen, zoals het verwijderen van 1 of meer tanden of het wegnemen van kleine cysten, wordt een dagopname voorzien. Dit is belangrijk om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Een lokale of volledige verdoving hangt af van de ingreep (moeilijkheidsgraad, de nodige tijd,…) en de patiënt (leeftijd, medische toestand,…). Na een algemene verdoving is een langere daghospitalisatie nodig. Dat kan verschillen van enkele uren tot een halve dag. Zo kan de patiënt bekomen na de narcose, kan er pijnmedicatie via infuus worden gegeven én kunnen de arts en verpleging de eerste uren na de ingreep een oogje in het zijl houden. We doen dit meestal bij het verwijderen van de vier wijsheidstanden in één keer.

 

Wat kunnen ouders doen om hun kind te helpen?

Dokter HVDE: Veel patiënten vinden een ingreep onder verdoving een spannende ervaring. Voor veel kinderen is het zelfs de eerste keer dat ze opgenomen worden in het ziekenhuis en behandeld worden onder algemene verdoving. Daarom is het belangrijk dat ouders hen voor de opname en ingreep geruststellen: luisteren naar hun vragen en angsten. Deze ingrepen zijn veelal routine operaties en dat kan je kind geruststellen.

Verder is het belangrijk dat je een ingreep goed voorbereid. Onthoud de informatie die je krijgt tijdens de preoperatieve consultatie en houd er rekening mee:

 • Tijdens de preoperatieve consultatie krijg je te horen wat je allemaal nodig hebt voor de verzorging achteraf. Zorg dat je die zaken hebt voor de operatie: cold packs, ijsblokjes, ijsjes, pijnmedicatie,… Zo wordt extra stress vermeden en kan je als ouder na de ingreep 100% aandacht geven aan je kind.
 • Meld je kind op de dag van de opname tijdig aan in het ziekenhuis. Zo kan alles rustig worden voorbereid. Je kan dan ook nog altijd vragen stellen aan de verpleging of je behandelende arts.
 • Bij de ingreep zelf mag je als ouder niet aanwezig zijn. Ook de eerste uren na de operatie, verblijft je kind in de ontwaakzaal (recovery). Hij of zij is daar goed omringd door verplegend personeel. Wacht rustig tot je terug bij je kind mag en voorzie voor jezelf een bezigheid. Je kan altijd aan het verplegend personeel vragen wanneer zij denken dat jouw kind terug op de afdeling verwacht wordt.
 • Voor een kind is het geruststellend om zijn ouders te zien na de ingreep. Omring hem of haar, zowel in het ziekenhuis als thuis, met zorg en aandacht.
 • Volg de postoperatieve instructies zo getrouw mogelijk op: hierbij is het vooral belangrijk dat je de voorgeschreven pijnmedicatie (eerste paar dagen) en instructies in verband met de cold packs (eerste 24 uur) goed opvolgt.

Thématiques: 

Titre: 

“Een orthodontie-ingreep bij mijn tiener? Wat is dat?”