Keizersneden: alleen om medische redenen

22/11/2016
Keizersneden zorgen er niet alleen voor dat de mama langer in het ziekenhuis moet blijven, ook de verblijfsduur van de pasgeborenen neemt erdoor toe. Deze ingreep is dus niet zo onschuldig als ze lijkt. De laatste jaren is het aantal keizersneden nochtans enorm gestegen.

Verschillen tussen ziekenhuizen

21% van de Belgische vrouwen bevalt met een keizersnede. Dat is een aanvaardbaar cijfer in Europa. Volgens de gegevens van het IMA (Intermutualistisch Agentschap) zijn er echter wel grote verschillen tussen het aantal keizersneden in de verschillende ziekenhuizen (tussen de 12% en de 33%). Een variabiliteit die deels verklaard kan worden door het hogere aantal keizersneden in de referentiecentra voor complexe gevallen of in de universitaire centra. Zelfs als we deze gevallen niet meerekenen, blijft het verschil tussen bepaalde kraamklinieken echter groot.

Gevolgen voor de gezondheid

Een keizersnede is een operatie die levens kan redden als ze uitgevoerd wordt om de juiste medische redenen. Uit een onderzoek van het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) blijkt echter dat deze ingreep de laatste jaren meer en meer routine geworden is en dat ze soms zelfs uitgevoerd wordt op vraag van de ouders. Het gaat dan niet meer om medische, maar om persoonlijke redenen. Sommige gynaecologen stellen zelf een keizersnede voor, omdat dat nu eenmaal beter past in hun agenda.
Een keizersnede zonder medische redenen heeft geen enkel positief effect voor de gezondheid. Er zijn zelfs risico’s aan verbonden voor zowel de baby als de moeder. De pasgeborene riskeert ademhalingsproblemen, vooral als de keizersnede gepland is vóór de 39e week. De moeder loopt ook tal van risico's, van een baarmoederscheur tot een anomalie van de placenta. Een bevalling met keizersnede impliceert vaak dat de volgende bevalling ook met een keizersnede zal moeten gebeuren. 

Keizersneden zijn de laatste jaren meer en meer routine geworden en dat ze soms zelfs uitgevoerd wordt op vraag van de ouders.

Alleen om medische redenen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen dat mensen zich meer bewust worden van de risico's van een keizersnede op verzoek. Natuurlijk bestaan er ook medische redenen waarvoor een keizersnede wel aangewezen is en zo'n ingreep kan soms levens redden. Om hierover te kunnen beslissen, moet de gynaecoloog enkel rekening houden met het belang van de moeder en het kind. Vandaar dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen het belangrijk vinden dat toekomstige ouders al tijdens de zwangerschap duidelijke en toegankelijke informatie krijgen over de keizersnede.

Reflectie bij alle gezondheidsactoren (ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, ziekenfondsen, overheid…) is nodig als het gaat om een keizersnede op verzoek zonder medische reden.

Meer info!

Lees ook het interview met Dr. Ann Ceuppens (Onafhankelijke Ziekenfondsen) en Ronny Goethals (gynaecoloog).

Thématiques: 

Titre: 

Keizersneden: alleen om medische redenen